Curriculum Vitae

Werkervaring

2022 – heden Docent bestuurskunde aan de Vrije Universiteit
2019 – heden Docent aan het Instituut Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden
2018 – heden Voorzitter van de rekenkamer van Delft
2013 – 2021 Lid van de Kiesraad
2005 – heden Consultant bij PBLQ, Adviesbureau voor innovaties in het publiek domein
2005 – 2016 Lid (2005 tot en met 2010) en voorzitter (2011 tot en met 2016) van de Rekenkamer van de Provincie Zeeland
2008 – 2012 Lector aan Fontys Bestuursacademie, Tilburg, met als kennisterrein ‘Bestuurskracht en innovatie’
2001 – 2005 Lid van het management van SGBO
1989 – 2001 (Senior-)onderzoeker bij SGBO, Onderzoeks- en Adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
1988 – 1989 Werkzaam bij Research voor Beleid, Leiden
1985 – 1987 Werkzaam bij het Sociaal en Cultureel Planbureau

Opleiding

2001 Gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift getiteld: “De levende  werkzaamheid, politieke betrokkenheid van burgers bij het lokale bestuur”.
1979 – 1985 Studie Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam
1979 Eindexamen Gymnasium-B, St. Stanislas College te Delft