Nevenactiviteiten

Voorzitter van de rekenkamer van Delft
Delft kent één van de oudste lokale rekenkamers van Nederland. In 2018 werd het dertigjarig bestaan gevierd. Ik realiseerde mij dat ik nu echt wel lang meeloop in het decentraal bestuur, want in 1988 ben ik zelf nog aanwezig geweest bij de politieke overleggen die tot de oprichting van deze rekenkamer hebben geleid. Vanwege mijn aloude banden met Delft ben ik de uitdaging aangegaan om vanaf de zomer van 2018 actief te zijn als voorzitter van deze rekenkamer.

Medewerker Instituut Politieke Wetenschappen Universiteit Leiden
Vanaf het najaar van 2017 was ik gastmedewerker aan het Instituut Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden. In dat verband verzorgde ik één keer per jaar een collegereeks over lokale politiek voor derdejaarsstudenten. Daarnaast begeleidde ik enkele scripties Vanaf 1 januari 2020 ben ik voor één dag in de week als vaste medewerker werkzaam bij dit Instituut.

Medewerker Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit
Vanaf 2020 ben ik verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit. Aldaar begeleid ik scripties en verzorg ik een onderwijsprogramma over de interbestuurlijke verhoudingen in het Nederlandse openbaar bestuur.

Lid van de Kiesraad
Vanaf 1 juni 2013 tot 1 juni 2021 ben ik lid geweest van de Kiesraad. De Kiesraad is verantwoordelijk voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen, de Eerste Kamerverkiezingen en de verkiezingen voor het Europese parlement. Verder heeft de raad een adviserende verantwoordelijkheid in alle zaken die relevant zijn voor verkiezingen.

Lector aan BAZN, de bestuursacademie
September 2008 ben ik geïnstalleerd als lector aan Fontys Bestuursacademie, te Tilburg. Met het verdwijnen van Fontys Bestuursacademie in 2012 kwam er ook einde aan deze functie.

Lid van de Rekenkamer van de Provincie Zeeland
Op 1 januari 2005 ben ik benoemd tot lid van de rekenkamer van de provincie Zeeland. Vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2016 heb ik invulling gegeven aan het voorzitterschap van deze rekenkamer.

Redactielid van Openbaar bestuur
Openbaar Bestuur was een wetenschappelijk tijdschrift dat werd uitgegeven door Kluwer. Vanaf 2002 maakte ik deel uit van de redactie. In april 2014 verscheen het laatste nummer.

Secretaris van de NKWP
Tussen 2005 en 2011 ben ik secretaris geweest van de NKWP, de beroepsvereniging van politicologen in Nederland.