Publicaties

Vooraf …. Mijn eerste publicatie verscheen in het Kerstnummer van de Groene Amsterdammer in (ik meen mij te herinneren) 1983. Helaas is het mij in de daaropvolgende jaren niet gelukt om nauwgezet bij te houden wat ik sindsdien heb gepubliceerd.
In onderstaande lijst beperk ik mij tot de publikaties die (hoop ik maar) de moeite waard zijn om nog eens door iemand bekeken te worden, of waaraan ik zelf gewoon plezier heb beleefd.

In vroeger jaren, laten we gemakshalve stellen voor 2000, was het nog niet gebruikelijk dat de publikaties ook in electronische vorm beschikbaar werden gesteld. Nadien heb ik meer en meer van mijn artikelen ook in PDF, al wil het soms wel eens voorkomen dat ik ze om copyright redenen hier niet kan aanbieden. Bij de publicaties die in digitale vorm beschikbaar zijn, staat een link die leidt tot de PDF van de desbetreffende publikatie.